Stappenplan

Wij bieden een volledig traject waarin in ongeveer 2 jaar de transitie plaats zal vinden naar unitonderwijs.

Dit is een intensief traject waarin we jullie begeleiden en helpen.
Ons doel is geslaagd wanneer de leerkrachten met vertrouwen en enthousiasme waardevol onderwijs aan jullie leerlingen geven.

1. Start
 • Nulmeting vanuit kwaliteitskader inspectie (gecertifieerde auditors)
 • Inspiratiesessie
 • Visievorming
2. Projectplan op maat met
 • Vaststellen doelen
 • Speerpunten
 • Doorlooptijd
3. Training
 • Inhoudelijke trainingen op vakgebieden (b.v.)
  • Goed reken- en taalonderwijs binnen de unit
  • Vergroten van eigenaarschap van kinderen
  • Volgen van kinderen in hun ontwikkeling
 • Trainingen gericht op samenwerken binnen de unit
 • Kwaliteitszorg
4. Begeleiding en coaching
 • Begeleiding op de werkvloer waarbij wij ‘meedraaien’ op de unit
 • Coaching gericht op unitteam of individuele teamleden
 • Kwaliteitszorg (coaching en begeleiding van Intern begeleider/directeur)
5. Afsluiting traject met audit

Vanuit kwaliteitskader inspectie (gecertificeerde auditors) en evaluatie van het projectplan.