Beginnen met unitonderwijs

Ervaar jij ook onderstaande problemen?

 • Mijn onderwijs sluit niet aan bij mijn onderwijsvisie
 • Mijn onderwijsvernieuwing en verandertrajecten stagneren
 • Ons onderwijs is leerkrachtgestuurd in plaats van meer leerlinggestuurd
 • Ons onderwijs kent geen leerklimaat waarin kinderen van én met elkaar leren
 • Je school heeft een leerkrachttekort

Lees dan verder op onze website als jij een oplossing zoekt voor deze problemen!

Onderwijs met een gouden rand

Unitonderwijs is onderwijs met een gouden rand.

Het onderwijs van nu ontwikkelt zicht snel, net als de wereld om ons heen.

Je werkt met het kostbaarste bezit van mensen; namelijk hun kinderen.
Als school heb je de belangrijke taak om deze kinderen zo goed mogelijk te onderwijzen. Je wilt de kinderen voorbereiden op een zelfstandig leven in de veranderende maatschappij.

Wij van Unitonderwijs Nederland zijn ons hier volledig van bewust.
Met unitonderwijs speel je in op de roep om flexibilisering.  Leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid om zelf voor een deel eigenaar te worden van het leerproces. Leren kan overal. In het lokaal, maar ook op de rijke leerplekken elders in school of de omgeving.

Met unitonderwijs organiseer je het onderwijs anders.
Je gebruikt de talenten en kwaliteiten van de leerkrachten om zo optimaal, eigentijds onderwijs in te richten.

Wat levert unitonderwijs op?

De leerling:

 • krijgt eigentijds onderwijs
 • werkt samen
 • krijgt les in een duidelijke structuur
 • krijgt een eigen leerroute
 • maakt gebruik van flexibele werkplekken
 • ontvangt onderwijs op maat
 • wordt meer autonoom
 • doet mee op eigen niveau
 • komt in een basisgroep & niveaugroep

De leerkracht:

 • geeft eigentijds onderwijs
 • deelt de verantwoordelijkheid
 • krijgt ruimte voor samenwerking en afstemming
 • heeft de rol van coach
 • geeft instructie
 • begeleidt een basisgroep
 • kan eigen talenten en kwaliteiten inzetten
 • ervaart meer werkplezier

Unitonderwijs op maat

Unitonderwijs vraagt een weloverwogen beslissing om het anders aan te pakken.
Wij maken hierbij gebruik van de cirkel van Sinek.
Wanneer het waarom duidelijk is, gaan we verder tot de buitenste ring waarbij het onderwijs van jullie school centraal staat. Wij vertalen dit samen tot het raamwerk van jullie school.

Tijdens de transitie naar unitonderwijs zijn er diverse aspecten om rekening mee te houden.

De meeste leerkrachten hebben immers hun eigen schoolpraktijk op de traditionele manier ervaren. Ook zijn de PABO’s nog niet volledig bezig met het opleiden naar eigentijds onderwijs. Dit vraag van veel leerkrachten een denkomslag.
Hiervoor is het nodig een gedegen traject te doorlopen.

Wanneer we het traject starten, doen we dat heel breed. Want ook bijvoorbeeld de inrichting van een school kan belemmerend zijn om goed unitonderwijs te geven.

Blog 7 | Blok 3: Instructie geven in unitonderwijs, hoe doe je dat?

Over het effectief organiseren van instructies in unitonderwijs, waarbij leerkrachten vanuit hun eigen talenten werken en leerlingen excelleren in hun eigen ontwikkeling.

Blog 6 | Oefenplaats voor het leven | Een blog over unitonderwijs op basisschool De Masten

De pay-off van basisschool De Masten past goed bij de kracht van unitonderwijs: Oefenplaats voor het leven | gewoon waar mogelijk, speciaal waar mogelijk. Directeur Anita van Heusden vertelt met veel energie over haar vertrouwen in haar collega’s en de ideeënstroom waar zij uit put.

Blog 5 | Hoe organiseer ik mijn unitonderwijs?

Een goede organisatie van unitonderwijs valt of staat met bewuste keuzes maken. Dat klinkt voor de hand liggend. Goed weten wat je wil en jouw vorm neerzetten is een belangrijke en uitdagende stap voor leerkrachten. Werk je met stamgroepen of basisgroepen of heb je een combinatie voor ogen? En zie je hoeveel ruimte voor inbreng van kinderen daarbij past? Welke vorm je ook kiest, een passende planning is cruciaal. Hoeveel instructiemomenten wil je geven? En deel je die in op basis van toetsresultaten of laat je kinderen zelf hun momenten kiezen? In dit blog lees je allerlei tips over het organiseren van jouw unieke unitonderwijs.

Blog 4 | Hoe leerkracht Marianne nog drie jaar verdiepend en kansrijk onderwijs creëert

De fusie van drie scholen was voor IKC de Lei in Leimuiden het startmoment van unitonderwijs. Ongunstige leerlingenaantallen en gebouwen die toe waren aan vervanging – voor het protestant-christelijk, rooms-katholiek en openbaar onderwijs was samenvoegen een logische keuze. “We hebben de handen ineengeslagen”, vertelt leerkracht Marianne Tukker. “Er staat nu een prachtige school, waar we in december 2020 samen gestart zijn. Het gebouw is nieuw en ook onze manier van werken. Mooi om dit nog mee te maken!”

Blog 3 | Tien redenen waarom unitonderwijs de moeite waard is

Ben je aan het onderzoeken of je wil werken met unitonderwijs of net gestart met een plan hiervoor? In dit blog staan tien prikkelende stellingen; diverse perspectieven, gewoon ter inspiratie.

Blog 2 | van unitplan naar realisatie: de inrichting

Ga je aan de slag met het bedenken en vormgeven van unitonderwijs, dan heb je antwoord nodig op een paar basisvragen. Eén van die vragen is: hoe regel je een goede afstemming? Straks komt namelijk al het onderwijs van een groep kinderen samen. Dus tijd om af te stemmen in je eigen unit en afspraken te maken met andere units in school over de doorgaande lijn.

Blog 1 | Unitonderwijs met een gouden randje

Zoals met veel onderwijsbegrippen is de term ‘unitonderwijs’ de afgelopen jaren een populaire term geworden. Iedereen heeft hier beelden bij en wij benadrukken graag dat er geen blauwdruk is voor het werken in units. Iedere school is namelijk uniek en heeft een eigen ligging, populatie en visie. Binnen een school zelf is er ook nog het onderscheid tussen jonge en oudere kinderen. Dus voor de gehele school iets bedenken is complex. Hoe kun je het dan wel aanpakken? Om deze vraag te beantwoorden hebben we het unitonderwijs uitgewerkt in drie blokken: de inrichting, de organisatie en de onderwijshoud. Per blog geven we uitleg en praktijkvoorbeelden bij deze blokken. Zo heb je aan het einde van de rit een compleet en concreet verhaal waarmee je aan de gang kunt.

Ik wil als school niet vastzitten aan methodes, maar steeds kijken naar wat er nodig is. Dat vraagt aandacht en soms een stap terug; echt zien waar we staan. Ik vond het een mooi moment om hier iemand bij te zoeken. Iemand die goed kan spiegelen wie wij zijn als school en wat onze mogelijkheden zijn. Dus zijn we met Edupos aan de gang gegaan met unitonderwijs binnen onze situatie. We maken een nieuw raamwerk waar we steeds naar terug kunnen keren. Werken met Hanneke als extern expert is dan heel prettig; echt fijn om dit traject samen te doen.

Anita

Directeur, Basisschool de Masten in Rosmalen

Het sluit prima aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden, ook door het samenwerken en de creatieve communicatie. We zijn blij met de extra begeleiding van Hanneke en Saskia. Zij laten een stip aan de horizon zien; samen met ons bedenken ze hardop wat er mogelijk is.

Marianne

Leerkracht, IKC de Lei in Leimuiden

Edupos heeft een visie uitgeschreven voor onze school, sturing gegeven en alles in een mooi pakketje gegoten. Uniek aan Villa Nova is het gepersonaliseerd leren. De kinderen leren individueel en kunnen tegelijkertijd in de groep samenwerken door van en met elkaar te leren. Juist dat maakt het zo krachtig: zelf je manier van leren kunnen vormgeven.

Saskia

Locatieleider, OBS Villa Nova in Kampen

CBS De koperwiek

Basisschool Leer Unit

School JUUL

Obs 't Kompas

PCBS De Holm

OBS De Dubbelster

Basisschool De Alexander

School Max

De Korenaar

OBS De Delta

CBS Barlo

IKC De Lei

Kindcentrum De Schutsluis

Oostenwind

Basisschool De Tweestroom

Basisschool De Masten

OBS de Pendinghe

OBS De Ontdekking

Kindcentrum De Heksenketel

OBS De Klimop

De Wegwijzer

Mariaschool

Junior College Gorinchem

OBS 't Kofschip

Prins Clausschool

IKC De Klimboom

KPO Kindcentrum De Stappen

CBS De Wereld

Kindercampus Mokum

IKC De Avonturier

Kindcentrum De Wouter

Basisschool 't Anker

Bredeschool Merenwijk

Basisschool De Parel

GBS de Planthof

CBS Ravelijn

IKC De Regenboog • Centrum

Basisschool Het Dok

De Verbeelding

Kindcentrum IJsselmonde

IKC De Duinvlinder

OBS Dr. J. Botkeskoalle

OBS De Zilvermeeuw

KBS Jacinta

De Bataaf

OBS De Horizon

Daltonschool De Polderhof

Kindcentrum Muiderkring

Basisschool de Toren

GBS de Morgenster

OBS De Knotwilg

Kindcentrum Platijn

Het Element

Rembrandt van Rijnschool

OBS Irisschool

Bron kaart: openbaar beschikbare informatie

Unitonderwijs Nederland is onderdeel van Edupos B.V.