Niet zwart – wit
Zoals met veel onderwijsbegrippen is de term ‘unitonderwijs’ de afgelopen jaren een populaire term geworden. Iedereen heeft hier beelden bij en wij benadrukken graag dat er geen blauwdruk is voor het werken in units. Iedere school is namelijk uniek en heeft een eigen ligging, populatie en visie. Binnen een school zelf is er ook nog het onderscheid tussen jonge en oudere kinderen. Dus voor de gehele school iets bedenken is complex. Hoe kun je het dan wel aanpakken? Om deze vraag te beantwoorden hebben we het unitonderwijs uitgewerkt in drie blokken: de inrichting, de organisatie en de onderwijshoud. Per blog geven we uitleg en praktijkvoorbeelden bij deze blokken. Zo heb je aan het einde van de rit een compleet en concreet verhaal waarmee je aan de gang kunt.

Gouden cirkel
Een belangrijk vertrekpunt is dat het werken in units geen doel op zich is. Het is een middel om te komen tot kwalitatief onderwijs voor de kinderen bij jou op school. En goed unitonderwijs werkt alleen als het zorgvuldig is uitgedacht, wanneer je als school weet waarom je deze stap wilt zetten. Om dit proces goed te doorlopen maken wij gebruik van de Gouden Cirkel van Sinek. Deze werkt van binnen naar buiten en begint met de vraag: ‘WAAROM doe je wat je doet?’. Daarna komt vraag twee – ‘HOE ga je het doen?’. Tot slot de derde vraag ‘WAT ga je doen?’. Het lijken eenvoudige vragen, maar het goed beantwoorden ervan kost tijd.

                                                       Visie – raamwerk – invulling
In het voorbeeld hieronder hebben we invulling gegeven aan de drie onderdelen. Na het bepalen van de algemene visie van de school – het WAAROM? – volgt het raamwerk dat het HOE? uitlegt. In dit raamwerk filter je de visie en de kernwaarden. Deze vormen de kapstok van jouw onderwijs en zijn in te zetten om het WAAROM te bereiken. Wanneer dit helder is, gaan we invulling geven aan het curriculum. Dus WAT betekenen de algemene visie en het raamwerk voor de vakken rekenen en taal? Een mooi moment om keuzes te maken over wel/geen vakdocenten, methodieken, leerlijnen en kinddoelen etc. Het is ook de plaats om kwaliteitskaarten te ontwikkelen en in te zetten.

In onze blogs onderzoeken we uitgebreid het ‘HOE’ en ‘WAT’.  Zo krijgt de uitleg over unitonderwijs via dit raamwerk een gouden randje.

 

Meer informatie?
Wil je meer weten over het werken in units? Of wil je van gedachten wisselen over de overstap naar een unitstructuur in je eigen school? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@edupos.nl